De profeet van Allah: Mohammed, Vrede zij met hem (saw), arriveerde in Al-Madinah Al-Monawwarah in de 3de maand (Rabii Awwal) van het eerste Hijri jaar (September 622 CE) - Hiervoor hadden geen militaire operaties plaats gevonden        
Militaire operaties in de tijd van de Profeet Muhammad (saw)  
Eerste Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
1 Hamza; de oom van de Profeet (saw) Offensief Sariyyah volledig bestaand uit Muhajirs Kamelen van Quraysh bij Sayf Al-Bahr 9 Geen gevecht  
2 Obaidah bin Al-Harith; de neef van de Profeet (saw) Offensief Sariyyah volledig bestaand uit Muhajirs Kamelen van Quraysh bij Thanayyat Al-Murrah 10 Geen gevecht maar Saad bin Abi Waqqas werd geraakt door de eerste pijl in Islam  
3 Saad bin Abi Waqqas; de neef van de Profeet (saw) Offensief Sariyyah volledig bestaand uit Muhajirs Kamelen van Quraysh bij Al-Kherar 11 Geen gevecht  
 
Tweede Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
4 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Al-Abwaa (Waddan) - Het leger bestond volledig uit Muhajirs Quraysh en Beni Dhomrah bin Bakr bin Abd Manah bin Kananah 2 Verbond met Beni Dhomra  
5 De Profeet (saw) Defensief offensief Ghazwah van Safwan  (Eerste Bader Ghazwah) Karz bin Jabr Al-Fahri viel Al-Madinah aan, zodoende ging de Profeet (saw) achter hem aan 3 Karz bin Jabr Al-Fahri ontsnapte en er vond geen gevecht plaats  
6 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah of Al-Bawat Achter Quraysh aan 3 Geen gevecht  
7 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah of Al-Asheera Kamelen van Quraysh 5 & 6 De kamelen ontbraken, verbond van geen agressie werd gesloten met Beni Medlej  
8 Abdullah bin Jahsh Al-Asadi Verkenning Sariyyah Verkenning van de kamelen van Quraysh  tussen Makkah en Taif 7 Ze doodde Hadhramite en namen twee gevangenen mee in de Haram maand  
9 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Giant Bader Initieel de kamelen van Quraysh, daarna onstaat het gevecht 9 Overwinning van de Moslims  
10 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Beni Selim van Ghatafan Beni Selim kwam samen om Al-Madinah aan te vallen,dus veraste hij hen 9 Ze bleven voor drie dagen om hen angst aan te jagen, en gingen toen terug zonder gevochten te hebben.  
11 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Beni Qaynoqaa Joden van Beni Qaynoqaa vanwege het breken van het verbond 10 Verbanning uit al Al-Madinah  
12 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah of Al-Soweeq Achter de ongelovigen aan  na een plotselinge aanval op Al-Madinah door Abu Sofyan 12 De meergodenaanbidders ontsnapten en gooiden de Soweeq uit hun handen  
 
Derde Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
13 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Thi Amr Ghatafan in Najd 1 & 2 Ze kwamen terug na een maand zonder gevochten te hebben  
14 Mohammed bin Maslamah Al-Awsi Offensief ter defensie Sariyyah Assassinatie van Kaab bin Al-Ashraf 3 De assasinatie was succesvol  
15 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Bahran Achter Quraysh in Bahran 4 & 5 Ze kwamen terug na twee maanden zonder gevochten te hebben  
16 Zayd bin Harithah Offensief Sariyyah Kamelen van Quraysh voorbij gaand in Najd 6 Het konvooi werd genomen als 'Maa Al-Qeradah' (grote slag tegen Quraysh)  
17 De Profeet (saw) Defensief Ghazwah van Ohod Al-Madinah verdedigen tegen Quraysh en zijn bondgenoten 10 Gebrekkige overwinning voor Quraysh, omdat ze niet bleven om het te vieren zoals de gewoonte hierbij is, en ze namen geen gevangenen noch buit  
18 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Hamraa Al-Asad De kracht van de Moslims tonen 1 dag na Uhud Quraysh werd afgeschrikt en keer terug naar Makkah, niet langer verlangend Al-Madinah aan te vallen  
 
Vierde Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
19 Abu Salamah Offensief ter defensie Sariyyah Afleiding van Beni Asad bin Khozayma, wie een aanval op Al-Madinah overwoog 1 Ze ontsnapten dus nam hij de buit en keerde terug      
20 Abdullah bin Onays Offensief ter defensie Sariyyah Afleiding van Khaled bin Sofyan Al-Hathali,  wie een aanval op Al-Madinah overwoog 1 Abdullah bracht het hoofd van Khaled naar de Profeet (saw)      
21 Asim bin Thabet Dawah Tragedie van Al-Rajee Het leren van Islam en de Quran aan de mensen in Adl 2 De ongelovigen van Beni Lahyan verraden de Moslims: 10 martelaren      
22 Al-Monther bin Amr Dawah Tragedie van Bir Maona Het uitnodigen van de mensen van Najd tot Islam, op de uitnodig en onder de bescherming van Abi Baraa Amer bin Malek  2 De ongelovigen van Beni Lahyan verraden de Moslims: alle 70 martelaren. De Profeet (saw) verrichte smeekbeden tegen hen voor een gehele maand      
23 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Beni Al-Nadhir Joden van Beni Al-Nadhir vanwege het breken van het verbond 3 Verbanning uit Al-Madinah      
24 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Najd Afleiding van de Bedouinen van Beni Mohareb en Beni Thaalabah van Ghatafan 4 of 5 De Profeet (saw) schrok ze af en keerde veilig en wel terug naar Al-Madinah      
25 De Profeet (saw) Defensief offensief Geplande Ghazwah van Bader De afspraak met Quraysh bij Bader 8 Hij bleef acht dagen wachten op Quraysh, maar ze waren bang geworden en kwamen niet opdagen      
 
Vijfde Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
26 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Dawmat Al-Jandal De stammen van Dawmat Al-Jandal vanwege diefstal 3 Vrede werd gesloten met Oyaynah ben Hesn Al-Fazari  
27 De Profeet (saw) Defensief Ghazwah van Al-Khandaq (greppel): Al-Ahzab Al-Madinah verdedigen tegen Quraysh en zijn bondgenoten 10 & 11 De meergodendienaren waren verslagen en keerde terug naar hun huizen  
28 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Beni Quraythab De Joden van Beni Al-Quraythah vanwege het breken van het verbond 11 Mannen werden vermoord, vrouwen, kinderen en bezit werd ingenomen  
29 Abdullah bin Ateek Al-Khazraji Offensief ter defensie Sariyyah Assassinatie van Abi Rafii: Salam bin Abi Haqiq 11 of 12 Assassinatie was successvol  
 
Zesde Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
30 Mohammed bin Maslamah Al-Awsi Offensief Sariyyah Een les leren aan Beni Hanifah in Najd 1 Mohammed nam hun leider gevangen, Thomamah bin Athal, wie later Moslim in Al-Madinah  
31 Okashah bin Mohsen Offensief Sariyyah Water van Beni Asad 'Al-Ghamr' genoemd 3 De ongelovigen ontsnapten en hij nam 200 kamelen mee naar Al-Madinah als buit  
32 Mohammed bin Maslamah Al-Awsi Offensief Sariyyah Thu Al-Qassah in Diyar Thalabah 4 De hinderlaag vond plaats en alle Moslims werden martelaren behalve  Mohammed bin Maslamah, wie pretendeerde dood te zijn  
33 Abu Obaidah Amir bin Al-Jarrah Offensief Sariyyah Wraak voor de Sariyyah van Mohammed bin Maslamah 4 De ongelovigen ontsnapten en hij keerde terug naar Al-Madinah met de buit  
34 Zayd bin Harithah Offensief Sariyyah Al-Jomom Water van Beni Selim 4 De Moslims namen de buit en keerde terug naar Al-Madinah  
35 Zayd bin Harithah Offensief Sariyyah Al-Ees, achter de kamelen van Quraysh 5 De Moslims namen de buit en keerde terug naar Al-Madinah  
36 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Beni Lahyan Wraak voor het verraad van Al-Rajii 5 De ongelovigen ontsnapten, dus keerde hij terug naar Al-Madinah  
37 Zayd bin Harithah Offensief Sariyyah Beni Thalabah 6 De ongelovigen ontsnapten, dus nam hij de buit en keerde  terug naar Al-Madinah  
38 Zayd bin Harithah Offensief Sariyyah Wadi Al-Qura 7 Negen Moslims werden martelaren  
39 Abu Obaidah Amir bin Al-Jarrah Offensief Sariyyah De kamelen van Quraysh bekijken 7 De brigade verhongerde, aten een plant, waarop Allah (swt) ze een walvis uit de zee stuurde om te eten  
40 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Beni Al-Mostaleq (Ghazwah van Mereseea Water) De bijeenkomst van Benu Al-Mostaleq, leider Al-Harith bin Abi Dherar 8 Beni Al-Mostaleq werd verslagen, de Profeet (saw) huwede Al-Harith's dochter, Beni Al-Mostaleq werden allen Moslims, het incident van Efk (Valse beschuldiging van onze moeder: Aisha (ra))  
41 Abdur-Rahman bin Awf Offensief Sariyyah Diyar Beni Kalb in Dawmat Al-Jandal 8 Abdur-Rahman huwde de dochter van hun koning nadat zij allen Moslim waren geworden  
42 Ali bin Abi Taleb Offensief ter defensie Sariyyah Een les leren aan Beni Saad in Fidk voor het steunen van de Joden van Khaybar 8 Ze onstnapten dus nam hij hen buit en keerde terug  
43 Abu Baker As-Siddiq Offensief ter defensie Sariyyah Een les leren aan Fazarah in Wadi Al-Qora voor samen te spannen om de Profeet (saw) te vermoorden 9 Hij versloeg hen, naam de buit en gevangenen en keerde terug naar Al-Madinah  
44 Karz bin Jaber Al-Fahri Offensief Sariyyah Een les leren aan Al-Arnis voor afvalligheid en verraad van de herder van de kamelen 10 Hij nam hen gevangen en nam hen naar Al-Madinah, alwaar de Profeet (saw) hun bestrafte  
45 De Profeet (saw) Vredestichting Al-Hodaybiyah vredesverdrag Vredestichting om de Quraysh en zijn bondgenoten te neutralizeren om de aanwezigheid van de Joden in (met name) Khaybar en het Arabisch schiereiland in zijn geheel te ontwortelen  11 Al-Ridwan Eed van trouw onder  de boom na het gerucht dat Oethman bin Affan was vermoord, het vredesverdrag van Hodaybiyah, Khozaa'a en zijn Habashi's voegde zich bij het kamp van Islam, waren in staat de gehele tijd het noordelijke deel te controleren , negen boodschappen naar koningen en leiders  
46 De Profeet (saw) Defensief offensief Ghazwah van Thi Qerd Oyaynah bin Hesn Al-Fazari viel de kamelen van de Profeet (saw) aan, een man van Ghafar dodend en zijn vrouw kidnappend 12 Salamah bin Al-Akwaa achter volgde hen, daarna anderen, daarna de Profeet (saw), totdat zij de Moslimah hadden gered en de goederen terug hadden genomen  
 
Zevende Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
47 Abban bin Saeed Offensief Sariyyah Ter afschrikking van de bedouinen in Najd omAl-Madinah niet aan te vallen tijdens de opening van Khaybar 1 De missie was succesvol en Abban volgde de Profeet (saw) tot Khaybar  
48 The Prophet (SAW) Offensief Ghazwah: De opening van Khaybar Verwoesting van de aanwezigheid van de Joden in Khaybar (leger bestond enkel uit degene welke de eed van trouw van Al-Ridwan hadden gegeven) 1 Overwinning voor de Moslims en de opening van Khaybar  
49 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Fidk Joden of Fidk 2 Vredesverdrag zonder vechten  
50 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Wadi Al-Qura Joden of Wadi Al-Qora 2 Overwinning voor de Moslims en een vredesverdrag  
51 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Taimaa Joden van Jaima 2 Vredesverdrag  
52 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van That Al-Riqaa Ter afschrikking van Beni Thalabah en Mohareb van Ghatafan 3 Hij rende naar een groep van Ghatafan en sloot een verbond met hen. Later werden zij allen Moslims  
53 Ghaleb Al-Laythi Offensief ter defensie Sariyyah Een les leren aan Beni Al-Molawweh in Al-Qidid voor het vermoorden van de metgezellen van Beshir bin Sowayd 3 Hij viel heb aan tijdens de nacht en versloeg ze, nam de buit en keerde terug, later beschermde Allah (swt) ze van enorme legers door vloedgolven  
54 Zayd bin Harithah Offensief ter defensie Sariyyah Een les leren aan Jotham in Hosma voor hun diefstal van Dahya bin Khalifah Al-Kalbi: de drager van de boodschap van de Profeet (sw) aan Caesar 6 Ze vielen ze niets vermoedend aan, verwonde hen, namen de buit en keerden terug  
55 Omar bin Al-Khattab Offensief Sariyyah Hawazen in Torba 8 Ze ontsnapten dus keerde hij zonder een gevecht terug  
56 Beshir bin Saad Al-Ansari Offensief Sariyyah Benu Marra in Fidk 8 Allen werden martelaren op Beshir na, die terugkeerde naar Al-Madinah nadat zijn wonden waren genezen bij de Joden van Fidk  
57 Ghaleb Al-Laythi Offensief Sariyyah Benu Awwal en Benu Abd ben Thalabah in Mayfaa'a 9 Hij versloeg hen nam de buit en keerde terug  
58 Abdullah bin Rawahah Offensief ter defensie Sariyyah Aseer bin Zoram verzamelde Ghatafan tegen de Moslims, in Khaybar 10 Hij versloeg hen en doodde ze allemaal  
59 Beshir bin Saad Al-Ansari Offensief ter defensie Sariyyah Yemen en Jabbar in Ghatafan lands 10 De ongelovigen ontsnapten en de Moslims namen de buit en keerde terug met twee gevangenen  
60 Ibn Abi Al-Awjaa Dawah Sariyyah Calling Beni Selim to Islam 12 Ze weigerden Islam en vochten  
 
Achtste Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
61 Ghaleb Al-Laythi Offensief Sariyyah Een les leren aan degene wie de metgezellen van Beshir bin Saad Al-Ansari van Beni Morra in Fidk had vermoord 2 De Moslims overwonnen, namen de buit en keerde terug      
62 Kaab bin Omayr Al-Ansari Offensief Sariyyah Een les leren aan Beni Qodhaa'a welke verzamlde in As-Sham om de Moslims aan te vallen 3 Alle Moslims werden martelaren, op een na welke pretendeerde dood te zijn      
63 Shojaa bin Wahb Al-Asadi Offensief Sariyyah Een les leren aan Beni Hawazen voor hun herhaaldelijke steun aan de vijanden van de Moslims 3 De Moslims overwonnen, namen de buit en keerde terug      
64 Zayd bin Harithah, toen Jafer bin Abi Taleb, toen Abdullah bin Rawahah, toen kozen de Moslims Khalid bin Al-Walid Defensief offensief Ghazwah van Motah (De Profeet (saw) aanschouwde het dankzij de Engel Jibriel, zodoende het het een Ghazwah) Voorbereiding voor de opening van de Christelijke landen, het stoppen van de bijeenkomsten van de Romeinen, een les leren aan Sharhabeel bin Amr Al-Ghassani (een gouverneur van Ceaser) voor het vermoorden van de boodschapper van de Profeet (saw) (Al-Harith bin Omayr Al-Azdi) 5 Geen overwinning aan weerskanten, alle drie de leiders werden martelaren,  Khaled liet het leger terug trekken naar Al-Madinah, De Romeinen en hun Arabische agenten achtervolgden het Moslim leger niet, Arabische stammen waren overweldigd door het schokkende gevecht; de stammen Beni Salim, Ashjaa, Ghatafan, Thobyan, Fazarah en anderen werden Moslims      
65 Amr bin Al-Aas Offensief ter defensie Sariyyah of Muhajirs and Ansar, with help from tribes of Beli, Othra, and Belqin: That Al-Salasel Ghazwah Vergelding van Qadhaa'a: bondgenoot van de Romeinen, welke bijeenkwam in het Noorden om Al-Madinah aan te vallen 6 De meerderheid van de ongelovigen ontsnapte, behalve een stam die vocht, er was geen beslissend resultaat      
66 Abu Qatadah Offensief ter defensie Sariyyah Een les leren aan Beni Ghatafan in Najd voor hun bijeenkomen met de intentie Al-Madinah aan te vallen 8 Muslims were victorious, took booties and captives and returned      
67 Abu Qatadah Misleidende maneuvre Sariyyah Verwarring zaaien voor hun werkelijk doel van het leger dat richting Makkah ging, zodoende marcheerde Abu Qatadah weg van Makkah richting Batn Adhm 9 Abu Qatadah changed route and joined the army of the Prophet (SAW) during its march to Makkah      
68 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah: Opening van Makkah Opening van Makkah 9 De moslims overwonnen, en de opening van Makkah was voltooid      
69 Khalid bin Al-Walid Offensief Sariyyah Vernietiging van Al-Ozza in Nakhla, tussen Makkah en At-Taif 9 Vernietigd      
70 Amr bin Al-Aas Offensief Sariyyah Vernietiging van Sowaa, afgod van Hatheel 9 Vernietigd      
71 Saad bin Zayd Al-Ash-hali Offensief Sariyyah Vernietiging van Manat 9 Vernietigd      
72 Khalid bin Al-Walid Dawah Sariyyah Beni Jatheema van Kananah 10 Het doodde vond plaats door vergissing, dus betaalde de Profeet (saw) bloedgeld aan de mensen en gaf hen hun geld terug       
73 Abdullah Al-Aslami Verkenning Sariyyah Verkenning van e ongelovige strijdkrachten in Wadi Awtas 10 Inlichtingen kwamen terug naar de Profeet (saw)      
74 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah of Honayn Confrontatie met de bijeengekomenen van Hawazen, Thaqeef, en Qays in Wadi Awtas 10 De ongelovigen onder het leiderschap van Malek bin Awf Al-Nadhri, lieten de Moslims in een hinderlaag lopen in de Honayn vallei, de Moslims werden op het begin verslagen maar de Profeet (saw) toen zijn zich om hem heen verzamelde waarna ze (de moslims) overwonnen      
75 Abu Aamer Al-Ash-ari Offensief Sariyyah Het achtervolgen van de ongelovigen in Awtas 10 Abu Aamer werd martelaar      
76 Abu Mosa Al-Ash-ari (Abu Aamer's broer) Offensief Sariyyah Het achtervolgen van de ongelovigen in  Awtas 10 De Moslims overwonnen, Malek bin Awf ontsnapte met zijn mannen naar At-Taif      
77 De Profeet (saw) Offensief Ghazwah van Al-Taif (Thaqeef) Thaqeef en Hawazen in Al-Taif 10 Na een 18daagse belegering keerde de Profeet (saw) terug      
 
Negende Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
78 Oyaynah bin Hesn Al-Fazari Offensief Sariyyah Een les leren aan Beni Tamim 1 He versloeg hen, nam gevangenen en kwam terug. Beni Tamim achtervolgde hem naar Al-Madinah, na lange gedichten en diepe discussie accepteerde ze Islam  
79 Qotbah bin Aamer Offensief Sariyyah Groep mensen van Khatha'am 2 Qotbah werd martelaar, de Moslims overwonnen en namen de buit  
80 Al-Dhahhak bin Sofyan Al-Kilabi Offensief Sariyyah Benu Kilab 3 Muslims overwonnen  
81 Ali bin Abi Taleb Offensief Sariyyah Vernietiging van Al-Qals: afgod van Tayi' 3 Vernietigd, er werd iet wat gevochten met de stam van Tii, de Moslims namen de buit en keerde terug naar Al-Madinah  
82 Alqamah bin Mejazzez Al-Medlaji Offensief Sariyyah Een les leren aan sommige Habashi's welke verzameld hadden bij de just van Jeddah voor het roven van Makkah 4 De Habashi's ontsnapten  
83 De Profeet (saw) Offensief ter defensie Ghazwah van Tebuk Het stoppen van de confrontatie van de Romeinen en hun Arabische agenten van de Ghassan stam met Islam en de Islamitische staat  7 De Romeinen en hin agenten waren afgeschrokken en verlieten het slagveld; de Moslims vonden geen leger om tegen te vechten. De Moslims kwamen aan in Al-Madinah, 50 dagen na Ramadaan  
 
Tiende Hijri Year  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
84 De gouverneurs van de Profeet (saw) in Jemen Defensief Schermutseling met Al-Aswad Al-Ansi Het terugbrengen van het bewind van Islam over Yemen nadat het was ingenomen door de bedrieger Al-Aswad Al-Ansi welke claimde een profeet te zijn 12 tot 3 De beproeving van Al-Aswad Al-Ansi duurde drie of vier maanden totdat Fayruz Al-Daylami hem vermoorde voor de dood van de Profeet (saw)  
 
Elfde Hijri Jaar  
Nr. Leider Soort operatie Beschrijving operatie Doel Hijri Maand Resultaat  
85 Osama bin Zayd Offensief ter defensie Army of Osama Een les leren aan de Romeinen voor het vermoorden van Farwah Al-Jothami: hun gouverneur voor Maa'an, na het omarmen van Islam en het weigeren terug te keren tot Kufr. Het doel, zoals geformuleerd door de Profeet (saw): "Val Abna aan in het krieken en branden (van de dag)". 2 en 3 Het leger pauseerde in Al-Jarf buiten Al-Madinah wachtend op het nieuws van de ziekte van de Profeet (saw), totdat de Khalifah Abu Baker het zond laat in Rabii Awwal. Het leger behaalde zijn doel in verwarring en keerde terug naar Al-Madinah. Vele stammen behouden hun geloof dankzij dit offensief. Caesar was geshockeerd: wat is er mis met deze mensen, hun man overlijd en ze vallen mij aan  
De Profeet van Allah; Mohammed (SAW), is overleden in de derde maand van het elfde Hijra jaar (Juni 632 CE) in Al-Madinah  
  Soort van militaire operaties No. Percentage   Hijri Jaar Aantal mititaire operaties  
  Alle operaties 85 100.0%   1 3  
  Offensief 49 57.7%   2 9  
  Offensief ter defensie 21 24.7%   3 6  
  Defensief offensief 4 4.7%   4 7  
  Dawah 4 4.7%   5 4  
  Defensief 3 3.5%   6 17  
  Verkenning 2 2.4%   7 14  
  Vredestichting 1 1.2%   8 17  
  Misleidende maneuvre 1 1.2%   9 6  
      10 1  
Militaire operaties persoonlijk door de Profeet (SAW) geleid. 31 36.5%   11 1  
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Alle lof hiervoor behoord aan Allah (swt). Historici hebben verschillende mening aangaande de tijd waarin sommige van de militaire operaties plaats vonden, zodoende was het nodig om, na onderzoek, in sommige gevallen voorkeur te geven. Vergeet ons niet in je Dua 10 Ramadhan 1428 H, 22 September 2007 CE (Origineel: 25 Ramadhan 1426 H, 28 Oktober 2005 CE)  
     
Hijri (maan) Maanden: Opmerkingen:      
1 Moharram 1. Het woord (Ghazwah) word gebruikt voor een slag welke is aanschouwd door de profeet (saw) zelf.    
2 Safar 2. Het woord (Sariyyah) word gebruikt voor een kleine militaire eenheid (bijv. een brigade) niet vergezeld door de profeet (saw)    
3 Rabii Awwal 3. Het woord (Muhajir) betekent (immigrant): het verwijst naar de Moslims die geimmigreerd zijn van Makkah naar Madinah in het algemeen  
4 Rabii Thani 4. Het is zeer belangrijk te begrijpen dat de Hijrah (immigratie) was bepaald, in tijd en plaats, door Allah (swt) zelf.  
5 Jomada Awwal 5. Merk de aanpak van de Profeet (saw) om de Muhajirs enkel te gebruiken voor de militaire operaties gedurende de vroege fase van het opbouwen van de staat.  
6 Jomada Thani 6. Hijri maanden zijn maan maanden, in tegenstelling tot de (zon) Gregeriaanse maanden. De Hijri kalendar is voor het eerst geimplementeerd door de Khalifah Omar bin Al-Khattab, en de Hijrah van de Profeet (saw) is gekozen als het startbaken. Een poging om de kalender te laten starten op de aankomstdag van de Profeet (saw) is niet geslaag, want hij kwam aan op de twaalfde. Zodoende An attempt to start the calendar on the day of the Prophet's arrival at Al-Madinah was unsuccessful, because he arrived on the 12th. Thus, it was voldoende om het jaar van de Hijrah te selecteren als het eerste jaar van de Hijri kalender. Revelant aan het verschil tussen bijde kalenders word duidelijk in Soerat Al-Kahf (18), vers 25, waar Allah (swt) 309 years vermeld, maar de Joden verscheelden van mening, claimed dat het slechts 300 jaren zijn, naar aanleiding van de kennis van hun vorige naties: zij tellen zonnen jaren terwijl Allah (swt) de telling in maand maanden vermeld, in dit vers onderscheidend tussen 300 jaren en de 9 toegevoegde jaren.    
7 Rajab    
8 Shaaban    
9 Ramadhan    
10 Shawwal    
11 Tho Al-Qidah      
12 Tho Al-Hijjah 7. De Hijrah is een vitale spin bij de vestiging van de staat, opmerkingen 4&5 in gedachten houdend.    
EXCEL FILE: http://military.hawarey.org/military_dutch.xls      
We are thankful to http://www.al-haqq.nl/ for translating this table into Dutch.    
نقدم شكرنا لموقع http://www.al-haqq.nl لترجمة هذا الجدول إلى اللغة الهولندية